Organisatie CCH

Het ‘Optochtkomitee Hoensbroek’ en de ‘Oud Prinsen CCH’ zijn handelsnamen van de ‘Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek’ die zich de instandhouding en organisatie van de carnavalsviering in Hoensbroek ten doel stelt.

Het stichtingsbestuur van het CCH zet beleidslijnen uit voor de toekomst van de Breuker Vastelaovend.

Stichtingsbestuur:

President
Ton Toussaint | president@cch-gebrook.nl

Voorzitter 
Jos Maas | voorzitter@cch-gebrook.nl

Vice Voorzitter
Remco Offermans

Secretaris
Thijs Bogaert | secretariaat@cch-gebrook.nl

Penningmeester 
Ger van der Sterren / Ron Linssen a.i. | penningmeester@cch-gebrook.nl

Algemeen bestuurslid
Guido Batens
 
Financiën
Cor Rosbeek

Raad van XI
Jos Maas – Voorzitter|  voorzitter@cch-gebrook.nl

Daan Toussaint- Secretaris| raadvan11@cch-gebrook.nl  

Oud Prinsen CCH
Rolf Römgens| oudprinsen@cch-gebrook.nl

Sponsoring
Remco Offermans | sponsoring@cch-gebrook.nl

Optocht 
Ron Lendi | optocht@cch-gebrook.nl

Evenementen
Remy Vorage| evenementen@cch-gebrook.nl

Wagenbouw & Verhuur
Jean Schoonbroodt | wagenbouw@cch-gebrook.nl

PR & Marketing
Kevin Moonen | pr@cch-gebrook.nl

Jeugd
Stan Dieteren | jeugd@cch-gebrook.nl

Commissies:

Financiën
Cor Rosbeek – voorzitter
Ron Linssen
Ger van der Sterren

Raad van XI
Ton Toussaint – president 
Guido Batens
Thijs Bogaert
Nardie Bongaerts
Maarten v.d. Brekel
Ron Lendi
Ron Linssen
Jos Maas – voorzitter
John Mertens
Kevin Moonen
Mark Offermans
Cor Rosbeek
Daan Toussaint

Jeugd
Stan Dieteren – voorzitter
Jos Mengelers
Jean Schoonbroodt

Evenementen
Remy Vorage – Voorzitter 
Dave Bemelmans
Nardie Bongaerts
Gideon Custers
Ron Linssen
John Mertens
Kevin Moonen
Rolf Römgens
Jorrit van Melick

PR en Marketing
Kevin Moonen – Voorzitter
Guido Batens
Thijs Bogaert
Marcel de Jonge
Jos Maas
Guy Vrancken

Sponsoring
Remco Offermans – voorzitter
Jorrit van Melick
John Mertens
Mark Offermans
Ton Toussaint
Daan Toussaint

Optocht
Ron Lendi – voorzitter
Maarten v.d. Brekel
Tim L’ortye

Wagenbouw & verhuur
Jean Schoonbroodt – voorzitter
Daan Toussaint
Tim L’ortye

CCH Gebrook wordt ondersteund door de volgende externe vrijwilligers:

 

Vriendenkring 

Alle leden van de Vriendenkring

Optocht

Joep Gorski
George Ververgaert
Heinz Stanneveld (optochtjury)
Anouk Pierik (optochtjury)

Evenementen
July Vijgen
Timme Vijgen
Maurice van Straten
Marja Maas
Anthony  Klever
(en al die vrijwilligers welke een rol hebben tijdens een van de evenementen)

Hoesverseerders

Pablo Borger
Michel Meers
Wilco Scholten
George Ververgaert

Redactie d’r Uul

Robert Ruiter
July Vijgen
Lea van der Kolk

Jeugd
Marlous de Jong
Bjorn Hocks
Rachelle Linssen
Claudia Lendi
Arjan Suzenaar

Wagenbouwers

Horst Breugelmans
Paul van Criekingen
Zef Hönen
Jos L’Ortye
Lei Römgens
Harry Schoonbroodt
Lucien Schoonbroodt
Pablo Borger
Klaas Korf
Emile Bosch
Leon Saas
John Willems
Michel Meers
Wiel Pierik
Bert Bijlsma

PR & Marketing
Hans Linssen