Wie schrijft de vastelaovessjlager va Gebrook 2022?
Na twee jaar geen regulier Breuker Vastelaoves Leedjes Konkoer te hebben kunnen vieren, kijken we met een positieve blik vooruit. Vol goede moed hopen we dat we op de elfde van de elfde weer een volwaardig vastelaovesseizoen kunnen aftrappen. We doen dit traditiegetrouw met het Breuker Vastelaoves Leedjes Konkoer. We gaan op zoek naar de sjlager van Gebrook. Wie wordt de opvolger “De vastelaoveskloes” van D’r Dustin? Wie mag zich een jaar lang sjlagerwinnaar van Gebrook noemen?

Het juryregelement van de afgelopen jaren blijft ook voor het leedjeskonkoer 2022 gehandhaafd. De muziek en de tekst moeten origineel zijn, mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan het BVLK.  De tekst moet in Breuker dialect geschreven en gezongen zijn;

Mocht het dialect een uitdaging zijn, dan brengt het CCH je graag in contact met de dialect-deskundige van het Breuker Plat. Wil je voor de eerste keer deelnemen en kun je hulp gebruiken bij het schrijven, componeren of het zoeken naar een studio? Neem dan contact op via leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl.

Aanmelden kan vanaf 11 juni via www.cch-gebrook.nl. Met het verzoek dat zo snel mogelijk te doen. De inzendingen (tekst, opname, inschrijfformulier en inschrijfgeld) dienen uiterlijk 15 oktober 2022 compleet aangeleverd te zijn bij leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl

We wensen alle componisten, tekstdichters, deelnemers en arrangeurs veel inspiratie en voorbereidend plezier! Op naar het BVLK 2022! Op naar 11 november!

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer