Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung,

Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige situatie rondom Corona achten wij het onmogelijk om een normaal en volledig carnavalsseizoen te organiseren. Onze beoogde nieuwe Sjtadsprins moet voor de volle 111 %  kunnen genieten van zijn prinsschap en dat achten wij dit seizoen niet mogelijk.  De regerend Sjtadsprins van Gebrook, Niels d’r Ieësjte hebben wij bereid gevonden om ook dit seizoen weer als heerser van ’t Vastelaovesriek Gebrook te fungeren.

De geplande activiteiten voor de maand januari 2022 beginnend met de proclamatie, de inauguratie alsmede de receptie zijn wij helaas genoodzaakt te annuleren.

Indien de situatie rondom de pandemie het te zijner tijd toelaat, is het ons streven om in februari wel de kinderzitting, het Kowrenne, Sjlotfieës en de vastelaovesoptocht door te laten gaan.
Daarnaast onderzoeken wij of en zo ja welke alternatieve mogelijkheden er eventueel zijn.

Mocht het binnen de maatregelen van de overheid mogelijk zijn, zal de Raad van XI wel evenementen bezoeken die mogelijk georganiseerd zullen worden.

We hopen dat u allen gezond blijft en spreken de wens uit elkaar snel weer te kunnen begroeten.

Mit Gebrook Alaaf!

Stichtingsbestuur CCH Gebrook

Digitaal BVLK

Digitaal BVLK

Van uitstel geen afstel! Zaterdag 27-11 zal, na overleg met de deelnemers van het BVLK, een online editie van het Breuker Vastelaovesleedjes Konkoer uitgezonden worden via Facebook. Aansluitend vindt er een live prijsuitreiking plaats. Wat wordt de nieuwe sjlager va...

Lees meer
Evenementen november uitgesteld

Evenementen november uitgesteld

Leef Vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,   Bedroefd, teleurgesteld en met veel pijn in ons vastelaoveshart hebben wij het besluit genomen om onze geplande evenementen van november 2021 te annuleren.   Wij geven hiermee gehoor aan de dringende oproep van...

Lees meer
Corona toegang

Corona toegang

WAT MOET IK MEENEMEN VOOR TOEGANG? Wil jij dit feest niet missen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent. Wij hanteren de op dit moment geldende maatregelen van de overheid. Dat betekent dat je de volgende zaken aan de ingang dient te laten zien:1. Jouw...

Lees meer