Update evenementen 2020-2021

Leef vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,
Inmiddels zijn we, na ons met pijn in het hart genomen en gedeelde moeilijke beslissing over de start van het komende carnavalsseizoen, een paar maanden verder en “hingk ’t nog ummer in de loch”.
Langzaamaan bereiken ons vragen van individuen en groepen die graag zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, willen vernemen of onze andere evenementen, zoals met name de beide optochten en het Kowrenne, gaan plaats vinden. We begrijpen deze vragen daar men wil beginnen met voorbereidingen voor pakjes en wagens.
We hebben hierover echter nog geen besluit genomen en gaan duidelijkheid hierover pas in september van dit kalenderjaar geven. Bij het nemen van dat besluit maken we gebruik van de dan geldende actuele richtlijnen en regels, mogelijkheden en onmogelijkheden die de 1.5 meter maatschappij ons biedt.
Het stichtingsbestuur van het CCH benadrukt nogmaals dat de Breuker Vastelaovend ook haar doorgang zal vinden in coronatijd. Alleen de manier waarop blijft nog ongewis.
We beseffen dat het geduld op de proef wordt gesteld, maar meer informatie over de mogelijke invulling van de Breuker Vastelaovend of besluiten vanuit het CCH, volgen in september en wij informeren dan middels de gebruikelijke (social media) kanalen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van het CCH.

Mit Gebrook alaaf,
Bestuur stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek
Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer