Op zeuk nao de nuuje sjlager va Gebrook

We kijken terug op een vreemde, vastelaovesloze periode en laten we hopen dat dit snel achter de rug is. Hopelijk is ook iedereen gezond en wel.

Momenteel kijken we met een positieve blik naar het komende seizoen. De huidige ontwikkelingen lijken in het voordeel te spreken, zodat we op de ellefde van de ellefde weer een volwaardig seizoen kunnen aftrappen. Op dit moment is het streven dat we dit doen met het traditionele Breuker vastelaoves leedjeskonkoer.

We gaan in ieder geval op zoek naar de sjlager van Gebrook. Wie wordt de opvolger van Xam en ‘ ’t gelök va Gebrook’? Wie mag zich een jaar lang sjlagerwinnaar van Gebrook noemen?
We houden echter ook een slag om de arm. Mochten de ontwikkelingen de verkeerde kant uitgaan, dan bestaat de mogelijkheid dat we het leedjeskonkoer digitaal laten plaatsvinden of verplaatsen naar een later tijdstip. We streven ernaar om hier, voor zover als mogelijk, medio september een besluit over te nemen. Mogelijk zijn in november ook nog 1,5 meter maatregelen van toepassing. In het kader hiervan vragen wij jullie om bij inschrijving het aantal deelnemers op te geven. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen kan het voorkomen dat wij een maximum hieraan moeten verbinden. Meer informatie over de exacte invulling ontvangen jullie te zijner tijd.

Het jury regelement van de afgelopen jaren blijft ook voor het leedjeskonkoer 2021-2022 gehandhaafd. Daarbij de kanttekening dat liedjes met het motto van 2020-2021 (Hie hingk ’t in de loch) op dezelfde wijze beoordeeld worden als liedjes waarbij het motto van seizoen 2021-2022 (Es de geis d’r mer is) gebruikt is. Dit regelement is terug te vinden op de site van het CCH.

Om het Breuker dialect in stand te houden prefereren wij er naar dat sjlagers in het Breuker dialect zijn geschreven. Liedjes die in het Breuker plat zijn geschreven kunnen hier, net zoals andere jaren meer punten voor krijgen in de onderdelen “tekst” en “Gebrook”.
Indien door een tekstschrijver en/of deelnemer gewenst, kunnen wij jullie in contact brengen met de dialect-deskundige van het Breuker Plat.

Vanaf 1 juli 2021 is aanmelden via de site van het CCH mogelijk. De inzendingen (tekst, opname, inschrijfformulier en inschrijfgeld) dienen uiterlijk 15 oktober 2021 compleet aangeleverd te zijn bij leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl.

Wij verzoeken jullie wel om zo snel als mogelijk te laten weten of jullie dit jaar (weer) mee willen doen. Dit mag in een reply op deze mail.

Mochten hier vragen over zijn dan horen wij dat graag.

Wij wensen jullie veel succes en plezier met de voorbereiding.

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer