In memoriam: Rob Peters

Vieër zint verdreetig en aagesjlage doeër ’t toch nog onverwachte sjterve van ós zieër gewaardeerd oud-OKH lid en lid sponsorcommissie:

Rob Peters

V’r höbbe d’r Rob lieëre kinne es ‘nne betrokke miensj
dae gruëtsj waor op de Breuker Vastelaovend.
V’r wunsje Leonie, Sanne, Celeste en femilie väöl sjterkte en krach toe om dit groeëte verlees
te kinne drage.
President Ton Toussaint, Sjtadsprins Ger d’r Ieëjste, Raod va Elf en Aod Prinse CCH,
Besjermvrouwe July Vijgen, Besjtuur en de ganse vastelaovesfemilie van ’t CCH.

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer