In memoriam: Math L’Ortye

V’r zint verdreetig en aagesjlage doeër ’t onverwachte sjterve van

Math L’Ortye

 

Markies van ‘t Vastelaovesriek Gebrook

Aod-vuuërzitter van ‘t Optocht Kommitee Hoensbroek

Aod besjtuurslid stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek

 

V’r höbbe Math lieëre kinne es ‘nne bezonger amaibele en betrokke miensj dae zich decennia lank op vaöl maniere verdeenstelijk haat gemak vuur d’r Breuker Vastelaovend.
V’r zint Math vuuër alles wat hae vuuër os haat betekend hieël vaöl dank verschuldigd.
Zien enthousiame, vrundsjap, doeërzettingsvermoge en zien talent om verbindinge tot sjtand te bringe, zulle vuuër ummer in os gedachte blieve.
V’r  wunsje  ‘t Marion, zien kinger en de ganse femilie L’ Ortye, vaöl sjterkte en krach toe om dit groeëte verlees te kinne drage.

President Ton Toussaint
Sjtadsprins Guy d’r Ieëjste
Raod va Elf en Aod Prinse CCH
Besjermvrouwe July Vijgen en de Senatoren, 
‘t besjtuur en de ganse vastelaovesfemilie va ’t CCH.

Digitaal BVLK

Digitaal BVLK

Van uitstel geen afstel! Zaterdag 27-11 zal, na overleg met de deelnemers van het BVLK, een online editie van het Breuker Vastelaovesleedjes Konkoer uitgezonden worden via Facebook. Aansluitend vindt er een live prijsuitreiking plaats. Wat wordt de nieuwe sjlager va...

Lees meer
Evenementen november uitgesteld

Evenementen november uitgesteld

Leef Vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,   Bedroefd, teleurgesteld en met veel pijn in ons vastelaoveshart hebben wij het besluit genomen om onze geplande evenementen van november 2021 te annuleren.   Wij geven hiermee gehoor aan de dringende oproep van...

Lees meer