Hiej daeste ’t vuuër

Aan elk vastelaovesseizoen wordt door het CCH een motto gekoppeld. Dit motto wordt gedurende het seizoen overal waar mogelijk uitgedragen. Met name tijdens de Groeëte Breuker Kingeroptoch en Groëte Breuker Vastelaovesoptoch wordt het motto vaak op ludieke en sptisvondige wijze uitgebeeld. Het motto voor dit seizoen is ‘Hiej daeste ’t vuuër’. Het motto wordt traditiegetrouw weergegeven in de seizoensorde van de Sjtadsprins van Gebrook.

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer