Groeëte Breuker Kingeroptoch & Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch 2018

Groeëte Breuker Kingeroptoch 2018
Zaterdag 10 februari 2018, starttijd 14.11 uur

Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch 2018
Maandag 12 februari, starttijd 13.11uur 

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” die op zaterdag 10 februari 2018 door het centrum van Gebrook trekt.

Tevens kunt u inschrijven voor deelname aan de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch die op maandag 12 februari 2018 door het centrum van Gebrook trekt.

Dit jaar met het carnavalsmotto: “# VSTLVND Gaef ’t doer!”.

Inschrijven:
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven. 

De Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch staat naast de scholen, ook open voor enkelingen en groepen met kinderen. 

Inschrijven dient u digitaal te doen uiterlijk voor zondag 28 januari 2018. Het digitale inschrijfformulier vindt u op de website van het C.C.H. Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen. Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven. 

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer