De Orde van de Gulden Humor 2014 voor Tom Doesborg

De Orde van de Gulden Humor wordt vanaf 1962 als hoogste Limburgse vastelaovesorde door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge verleend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de vastelaovend en een ruime bekendheid genieten in de provincie Limburg.

De Orde werd in 1962 de eerste keer verleend aan Charles Eyck, in 1963 aan Toon Hermans. De Orde is in totaal al 46 keer uitgereikt. Namen als Marion Lambriks, Jan Huijskens, Lei Meisen, Martin Eurlings, Jan Smeets, Willem Vermeend, Pierre Cnoops, Maria van der Hoeven, Alf Poell, Karel Fiddelers en de organisaties BCL, LVK en Gilde Blauw Sjuut staan op de lijst van Gulden Humordragers.
De toekenning van de Orde van de Gulden Humor gebeurt op voordracht het bestuur van de SLV aan de algemene vergadering.
De uitreiking is een verantwoordelijkheid van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge. Alle Lidverenigingen zijn hierbij voltallig aanwezig als uiting van onderlinge verbondenheid en samenwerking.

Laureaat 2014

De keuze is voor 2014 unaniem gevallen op dhr. Tom Doesborg. In de voordracht kwam naar sterk naar voren dat Tom Doesborg als presentator/redacteur van diverse radio- en televisieprogramma’s al vele jaren lang een grote betrokkenheid heeft bij de Limburgse Vastelaovend. Hij zet zich op verschillende manieren in voor deze Limburgse cultuuruiting en hij brengt hiermee de beleving van Vastelaovend in heel Limburg op een hoog niveau.
Hij is bij iedereen bekend als presentator van de Boetegewone Boetezitting en als co-presentator voor de NOS van de optocht in Sittard. Daarnaast is hij coördinator vanuit L1 voor het OLS, het LVK en de 11de van de 11de op het Vrijthof in Maastricht. Als commentator verdiept hij zich in de geschiedenis van deze activiteiten en vertelt boeiend de achtergrond ervan in zijn commentaren of verslaggeving.
Tom Doesborg is ook de bedenker en maker van de CD-box ‘Sangria mit Majenais’. Een overzicht van het gehele oeuvre van wijlen Gouden Narrenkapdrager Jan Pollux. Tom vond het belangrijk dat het levenswerk van Jan Pollux niet in de vergetelheid mocht raken. Verder is Tom medeoprichter en lid van Stamtaofel de Naate Raaf. Deze vriendengroep heeft een zeer oude traditie nieuwe leven in geblazen door jaarlijks met een Raaf op een stok de vastelaovend in Venlo aan te kondigen. Hij heeft in samenwerking met Omroep Venlo het fenomeen Gekke Maondaag in zijn geboortedorp Velden op de kaart gezet door de optocht live op L1 uit gezonden te laten worden.
Hij is presentator van de Nach van het Limburgs Leed, medepresentator van ’t Balkon van Limburg, L1 Cultuurcafé en medesamensteller van de Top 1111 van L1.
Als programmamaker is hij altijd op zoek naar die een unieke plek of dat speciale onderwerp waarmee hij Limburg en zijn bewoners op een positieve manier in het nieuws kan brengen.
Ook op andere terreinen zet Tom Doesburg zich met een groot sociaal gevoel in voor alle Limburgers. Zo verleende hij medewerking aan de realisatie van een luister-CD met sprookjes in het Venloos en Tegels dialect.  Hij was actief tijdens de themaweek “Psychose in Beeld” in 2013. Hij verleende medewerking aan een stadswandeling met als thema ‘De Geschiedenis en Vastelaovend van Venlo’.
Hij is ook bestuurslid geweest van de sectie regionale omroep van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Tom Doesborg is een echte vastelaoves-kunstenaar en een ware ambassadeur van de Limburgse Vastelaovend. Hij doet alles met heel veel enthousiasme en met subtiele humor, de levensblijheid voert altijd de boventoon.

 Dit alles heeft de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge doen besluiten dit jaar Tom Doesborg te onderscheiden met de Gulden Humor en op te nemen in de Broederschap van de Orde van de Gulden Humor.

 Uitreiking vindt plaats op 29 november. Namens  alle Lidverenigingen van de SLV vervult V.V. de Winkbülle in Heerlen op deze dag de rol van gastheer.

Digitaal BVLK

Digitaal BVLK

Van uitstel geen afstel! Zaterdag 27-11 zal, na overleg met de deelnemers van het BVLK, een online editie van het Breuker Vastelaovesleedjes Konkoer uitgezonden worden via Facebook. Aansluitend vindt er een live prijsuitreiking plaats. Wat wordt de nieuwe sjlager va...

Lees meer
Evenementen november uitgesteld

Evenementen november uitgesteld

Leef Vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,   Bedroefd, teleurgesteld en met veel pijn in ons vastelaoveshart hebben wij het besluit genomen om onze geplande evenementen van november 2021 te annuleren.   Wij geven hiermee gehoor aan de dringende oproep van...

Lees meer