Besluit seizoen 2020-2021

De zomer is weer voorbij. Normaal gesproken breekt nu de tijd aan waarin de carnavalsloodsen weer gevuld worden met wagenbouwers en papier-maché, de naaimachines uit het stof gehaald worden en de einzelgängers zich buigen over actuele thema’s. Maar ook de tijd waarin er achter de schermen door vele verenigingen gewerkt wordt aan een nieuw vastelaovesseizoen.

Helaas constateren wij dat het coronavirus, alle door de overheid ingestelde maatregelen en de gevolgen hiervan op onze omgeving, het nu onmogelijk maken de Breuker Vastelaovend te organiseren zoals u dat van ons gewend bent. De huidige beperkende maatregelen en de onzekere ontwikkelingen in de toekomst bieden geen kaders waarbinnen het mogelijk is onze evenementen te laten plaatsvinden. Dit heeft ons doen besluiten de organisatie van al onze evenementen en activiteiten voor het vastelaovesseizoen 2020-2021 te stoppen. De huidige situatie heeft een dermate grote impact op de mogelijkheden, sponsoring en benodigde extra maatregelen dat het veilig organiseren van vastelaovend voor ons niet haalbaar is. Daarnaast is het ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet de grenzen op te zoeken van het toelaatbare.

Na het eerder genomen besluit om geen nieuwe Sjtadsprins van Gebrook te proclameren en het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoer te annuleren, betekent dit dat onze agenda leeg blijft. De traditionele Kingerzitting, het Kowrenne, de optochten, de Sjluëteluëverdrach en de Sjlotzitting vinden dan ook geen doorgang. Het officiële afscheid van Ton Toussaint als president en de installatie van Thijs Bogaert als nieuwe president zal worden opgeschoven naar het seizoen 2021-2022. Een besluit dat niet over een nacht ijs genomen is en dat ons vastelaoveshart pijn doet.

De vastelaovend zal er net als Kerstmis en Pasen komen, maar het feest wordt niet gevierd zoals we dat sinds mensenheugenis gewend zijn. Herinneringen aan het afgelopen seizoen zitten nog vers in ons geheugen en helpen ons om binnen de mogelijkheden te zoeken naar verantwoorde (digitale) alternatieven. Daarmee beginnen we op 11 november aanstaande. De tijd daarna gebruiken wij om de vastelaovend in de huiskamers te brengen bij de Breuker Luuj.

Wij hopen van ganser harte dat de ontwikkelingen rond het coronavirus zich de komende maanden zo ontwikkelen dat er alsnog mooie initiatieven mogen en kunnen ontstaan bij iedereen die vastelaovend in zijn hart draagt. Wij wensen u veel gezondheid toe en gaan er van uit dat we van het seizoen 2021-2022 een onvergetelijk jaar zullen maken.

Mit Gebrook Alaaf,
Comité Carnavalsviering Hoensbroek

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer