Besluit inzake seizoen 2020-2021

Leef vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,

In het kader van de Corona crisis heeft het stichtingsbestuur van het CCH het nieuwe seizoen besproken en gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het seizoen op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren en vieren.

Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om een volwaardig seizoen te organiseren zoals jullie dit van ons gewend zijn. Grote groepen mensen bij elkaar brengen met de restricties van anderhalve meter afstand tot elkaar houden, is op dit moment en waarschijnlijk ook voor langere tijd, onverantwoord. Daarnaast zijn er grote onzekerheden over nog te treffen maatregelen.

Het volgende besluit hebben wij dan ook met pijn in ons hart moeten nemen:
De traditionele start van het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e met het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoer gaat dit jaar niet door. Er komt ook géén alternatief. Voor komend seizoen zullen wij verder geen Stadsprins proclameren. Wij zijn van mening dat elke Stadsprins een onbegrensde en onbeperkte vastelaovend moet kunnen vieren en hier kunnen wij op dit moment niet van uit gaan.

Wij zullen in januari 2021 op gepaste wijze afscheid nemen van onze huidige Stadsprins, Niels d’r Ieëjste.
Voor het afscheid van onze huidige president Ton Toussaint en de daarbij horende overdracht en installatie van onze nieuwe president zullen wij bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit op gepaste wijze te organiseren.

Onze andere evenementen kunnen wellicht in een aangepaste vorm plaats vinden, maar er zal ook rekening gehouden moeten worden met annuleringen van evenementen. Over de beide optochten en het Kowrenne hebben wij nog geen besluit genomen.

Zodra er meer informatie is over de mogelijke invulling van de Breuker Vastelaovend of besluiten vanuit het CCH, zullen wij u informeren middels de gebruikelijke (social media) kanalen.
Zoals eerder aangegeven hebben wij bovenstaande besluiten met pijn in ons hart genomen. Echter ook om ethische redenen is het helaas niet mogelijk om in een tijd waar alles afgelast wordt de VASTELAOVEND dan gewoon door te laten gaan. Evenementen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen, zijn gezien de impact van de COVID-19 pandemie niet verstandig. Voor eventuele vragen omtrent dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat van het CCH of onze voorzitter Ton Toussaint

Mit Gebrook alaaf,
Bestuur stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek

Digitaal BVLK

Digitaal BVLK

Van uitstel geen afstel! Zaterdag 27-11 zal, na overleg met de deelnemers van het BVLK, een online editie van het Breuker Vastelaovesleedjes Konkoer uitgezonden worden via Facebook. Aansluitend vindt er een live prijsuitreiking plaats. Wat wordt de nieuwe sjlager va...

Lees meer
Evenementen november uitgesteld

Evenementen november uitgesteld

Leef Vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,   Bedroefd, teleurgesteld en met veel pijn in ons vastelaoveshart hebben wij het besluit genomen om onze geplande evenementen van november 2021 te annuleren.   Wij geven hiermee gehoor aan de dringende oproep van...

Lees meer