In Memoriam | Rob Peters

Vieër zint verdreetig en aagesjlage doeër ’t toch nog onverwachte sjterve van ós zieër gewaardeerd oud-OKH lid en lid sponsorcommissie:

Rob Peters

V’r höbbe d’r Rob lieëre kinne es ‘nne betrokke miensj
dae gruëtsj waor op de Breuker Vastelaovend.
V’r wunsje Leonie, Sanne, Celeste en femilie väöl sjterkte en krach toe om dit groeëte verlees
te kinne drage.
President Ton Toussaint, Sjtadsprins Ger d’r Ieëjste, Raod va Elf en Aod Prinse CCH,
Besjermvrouwe July Vijgen, Besjtuur en de ganse vastelaovesfemilie van ’t CCH.

 

Author: Thijs Bogaert

Share This Post On