Haofvasten Koekoewawabal: Caribbean

Om alvast in de sfeer te komen voor de Groeëte Breuker Halfvasten Optoch organiseert het CCH Gebrook op zaterdag 5 maart het Halfvasten Koekoewawabalin het thema Caribbean. Het bal vindt vanaf 20:33 uur plaats in Kasteel Hoensbroek.

De entreekaarten à € 3,00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Schoenservice Luchies en coiffeur Heunen.

Koekoewawa2.0

Author: Guido

Share This Post On