Info Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch

Maandag 28 februari 2022, starttijd 13.11uur


Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch die op maandag 28 februari 2022 door het centrum van Gebrook trekt. Dit jaar met het carnavalsmotto: “ Es de geis d’r mer is“. Voor een goed verloop van de optocht brengen wij graag het navolgende onder uw aandacht.

Inschrijven:
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u uiterlijk voor zondag 6 februari 2022 digitaal te doen via de website van het C.C.H.   

Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen.

Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven.

Uitwerpen van snoep in de optocht:
Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. De aanvraag dient te geschieden voor 6 februari 2022 via het inschrijfformulier te vinden op de website van het CCH. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;

  • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
  • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;

Optochtreglement
Graag wijzen wij u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2021-2022 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

Ophalen optochtnummer:
Op dinsdag 22 februari 2022, tussen 18.31 uur en 20.31 uur dienen alle optochtdeelnemers hun optochtnummer af te halen bij café Amicitia, markt Hoensbroek. Beperkte inschrijving en ophalen van niet afgehaalde optochtnummers is alleen nog op zaterdag 26 februari 2022 mogelijk tussen 13.00 en 13.30 uur bij café Amicitia, markt 9, Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Voeren van de optochtnummers in de optocht:
De optochtnummers dienen, mede omwille van een correcte jurering, duidelijk vanaf het trottoir zichtbaar meegevoerd te worden. De wagens voeren aan hun voorzijde het toegekende optochtnummer.

Opstellen: alle categorieën  
Vanaf 12.00 uur vindt de opstelling plaats op de voor de betreffende categorie toegewezen plek.

U dient mede in verband met een eerste jurering, uiterlijk om 12.30 uur aanwezig te zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Opstellen: Zeer Grote Wagens al dan niet met bijbehorende Groep of Grote groep
Zeer grote wagens stellen zich in volgorde van het startnummer op de Marktstraat op.
Aanrijroute uitsluitend via de Nieuwstraat of  Mgr. Nolensstraat. Alle wagens dienen uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen.

Optochtroute
De optocht trekt langs de volgende route:

Vanaf de opstelplaats – Pastoorskuilenweg/Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat– Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat–Slakkenstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Indien onverhoopt door werkzaamheden in de Slak een goed verloop van de optocht wordt belemmerd, zal gekozen worden voor een alternatieve route. Hierover word u tijdig geïnformeerd.

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op hoek Pastoorskuilenweg-Hoofdstraat.

Film
De Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch zal in principe ook dit jaar weer worden gefilmd.

Start van de optocht
De optocht begint om 13.11 uur te trekken. Wij verzoeken alle deelnemers de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en het OKH op te volgen om een goede instroom in de optocht mogelijk te maken.

Route vrijhouden:
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute, om een van de mooiste Limburgse Optochten te komen zien. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!

Vragen / opmerkingen over de route en of optocht:
Wij vernemen graag uw vragen en/of opmerkingen via optocht@cch-gebrook.nl