Jeugdcommissie laat kinderen juist nu Vastelaovend beleven!

Op vrijdag 12 februari om 18:33 uur presenteert CCH Gebrook voor de eerste keer een KingerVastelaovesJournaal via zijn social media kanalen. Op zondag 14 februari om 12:11 uur wordt de uitzending herhaald, waarna deze online blijft staan. Voor de professionele opnames is samengewerkt met KENO Media en dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Heerlen. 

Wat valt er te zien?

Onder regie van twee ervaren podiumkunstenaars en regisseurs, Björn Hocks en Arjan Suzenaar, en met als presentator lokale vastelaovesberoemdheid Dustin van de Laarschot (D’r Dustin) aan het roer, komen op vlotte en voor de jeugd uiterst toegankelijke wijze onderwerpen als wagenbouw, het zijn/worden van Sjtadsprins, een op-speurtocht en deelname aan het Breuker Vastelaoves Leedjes Konkours aan bod. Er zijn zelfs een muzikaal optreden en een heuse “prinsenproclamatie” te zien! Kortom: een vlot geschreven, informatief en onderhoudend jeugdprogramma dat ook buiten de grenzen van Gebrook een leuke aanvulling is op het huidige vastelaovesaanbod!

Achtergrond

Via de activiteiten van de Jeugdcommissie van het CCH maken kinderen kennis met de oorsprong, gebruiken en tradities van de Vastelaovend. Ook wordt samen de toekomst van de Vastelaovend ontdekt. Samen feestvieren hoort er uiteraard ook bij en dat is iets dat voor kinderen, juist nu, erg belangrijk is. Veel van onze traditionele activiteiten kwamen vanzelfsprekend op losse schroeven te staan door de sluiting van de basisscholen en de overige, bekende Coronamaatregelen. Daarom hebben de Jeugdcommissieleden hard gewerkt aan een nieuwe invulling, waarvan het thans aangeboden KingerVastelaovesJournaal getuigt!

Update seizoen 2021-2022

Update seizoen 2021-2022

Leef Vastelaovesvrung, Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige...

Lees meer