Breuker Vastelaovesoptochten

Groeëte Breuker Kingeroptoch 2019

Zaterdag 2 maart 2019, starttijd 14.11 uur

Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch 2019

Maandag 4 maart 2019, starttijd 13.11uur

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” die op zaterdag 2 maart 2019 door het centrum van Gebrook trekt.
Tevens kunt u inschrijven voor deelname aan de “Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch” die op maandag 4 maart 2019 door het centrum van Gebrook trekt.

Dit jaar met het carnavalsmotto: “Gebrook Bleujt!”.

Inschrijven:
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven.
De Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch staat naast de scholen, ook open voor enkelingen, fragmenten t/m 3 personen en groepen met kinderen.
Inschrijven dient u digitaal te doen uiterlijk voor zondag 10 februari 2019. Het digitale inschrijfformulier vindt u op de website van het C.C.H. Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen. Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven.

Author: Guido

Share This Post On