Info Groeëte Breuker Kingeroptoch

Zaterdag 26 februari 2022, starttijd 14.11 uur

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” die op zaterdag 26 februari 2022 door het centrum van Gebrook trekt.

Dit jaar met het carnavalsmotto: “ Es de geis d’r mer is“.  Voor het goede verloop bij het opstellen en de start van de optocht, waarbij het Optochtkomitee op uw medewerking rekent, brengen wij het onderstaande graag onder uw aandacht.

Inschrijven:
De “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” staat naast de scholen, ook open voor enkelingen, fragmenten (t/m 9 pp) en groepen (>10 personen).

U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u uiterlijk voor zondag 6 februari 2022 digitaal te doen via de website van het C.C.H. Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen.

Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven.

 

Uitwerpen van snoep in de optocht:

Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. De aanvraag dient te geschieden voor 6 februari 2022  via het inschrijfformulier te vinden op de website van het CCH. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;

  • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
  • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;

Optochtreglement
Graag wijzen wij u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2021-2022 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

Ophalen optochtnummer:
Op dinsdag 22 februari 2022, tussen 18.31 uur en 20.31 uur dienen alle optochtdeelnemers hun optochtnummer af te halen bij café Amicitia, markt 9, Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Voeren van de optochtnummers in de optocht:
De optochtnummers dienen, mede omwille van een correcte jurering, duidelijk vanaf het trottoir zichtbaar meegevoerd te worden. De wagens voeren aan hun voorzijde het toegekende optochtnummer.

Opstellen
Vanaf 13.00 uur vindt de opstelling plaats op de Markt. Voor een goed verloop verzoeken we de scholen en/of andere deelnemers plaats te nemen op de voor hen gereserveerde plek welke gemarkeerd is met hun startnummer in de optocht. U dient uiterlijk om 13.30 uur aanwezigzijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Start van de optocht
De optocht start om 14.11 uur.

Optochtroute
De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route:
Vanaf de opstelplaats aan de Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat – Juliana Bernhardlaan – Marktstraat – Mgr. Nolensstraat – Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Pastoorskuilen weg/Hoofdstraat.

Route vrijhouden
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!

Vragen / opmerkingen over de route en of optocht:
Wij vernemen graag uw vragen en/of opmerkingen via optocht@cch-gebrook.nl