Organisatie CCH

Het ‘CCH’, ‘Optochtkomitee Hoensbroek’ en de ‘Oud-Prinsen CCH’ zijn handelsnamen van de ‘Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek’ die zich de instandhouding en organisatie van de carnavalsviering in Hoensbroek ten doel stelt.

Het stichtingsbestuur van het CCH zet beleidslijnen uit voor de toekomst van de Breuker Vastelaovend.

Dagelijks bestuur & Stichtingsbestuur

President
Thijs Bogaert | president@cch-gebrook.nl

Voorzitter
Jos Maas | voorzitter@cch-gebrook.nl

Secretaris
Thijs Bogaert | secretariaat@cch-gebrook.nl

Penningmeerster
Ger van der Sterren | penningmeester@cch-gebrook.nl

Financiën
Cor Rosbeek


Raad van XI
Jos Maas – Voorzitter | Voorzitter@cch-gebrook.nl

Daan Toussaint – Secretaris | Raadvan11@cch-gebrook.nl

Oud-Prinsen
Rolf Römgens | Oudprinsen@cch-gebrook.nl 

Sponsoring
Daan Toussaint | Sponsoring@cch-gebrook.nl

Optocht
Ron Lendi | Optocht@cch-gebrook.nl

Evenementen
Remy Vorage | Evenementen@cch-gebrook.nl

Wagenbouw & verhuur
Jean Schoonbroodt | Wagenbouw@cch-gebrook.nl

PR& Marketing
Kevin Moonen | PR@cch-gebrook.nl

Jeugd
Stan Dieteren | Jeugd@cch-gebrook.nl

 

 

Raad van XI

Senatoren

Thijs Bogaert – President
Guido Batens
Dave Bemelmans
Nardi Bongaerts
Pablo Borger
Maarten van den Brekel
Gideon Custers
Stan Dieteren
Marcel de Jonge
Ron Lendi
Ron Linssen
Tim L’ortye
Jos Maas
Jorrit van Melick
Jos Mengelers

John Mertens
Kevin Moonen
Mark Offermans
Remco Offermans
Jorrick van Pol
Rolf Römgens
Niels van Rooijen
Cor Rosbeek
Jean Schoonbroodt
Ger van der Sterren
Daan Toussaint
Ton Toussaint
Remy Vorage
Guy Vrancken

Huub Houben
Jos ten Lohuis
Jos L’ortye
Ger Stevelmans

Commissieleden en vrijwilligers

Financiën
Cor Rosbeek – Voorzitter
Ron Linssen
Ger van der Sterren

Sponsoring
Daan Toussaint – Voorzitter
Jorrit van Melick
John Mertens
Mark Offermans
Remco Offermans
Niels van Rooijen
Ton Toussaint

Evenementen
Remy Vorage – Voorzitter
Dave Bemelmans
Nardie Bongaerts
Gideon Custers
Maarten Heunen
Anthony  Klever

Ron Linssen
Marja Maas
John Mertens
Kim Peters
Rolf Römgens
Maurice van Straten
July Vijgen
Timme Vijgen
(en al die vrijwilligers welke een rol hebben tijdens een van de evenementen)

 

 

PR en Marketing & Redactie d’r Uul
Kevin Moonen – Voorzitter
Thijs Bogaert
Sanne Janssen
Marcel de Jonge
Lea van der Kolk
Jos Maas
Robert Ruiter
Rico Snijkers
Guy Vrancken
July Vijgen

Jeugd
Stan Dieteren – Voorzitter
Bjorn Höcks
Maud Jetten
Ralf Jetten

Dustin v.d. Laarschot
Claudia Lendi
Rachelle Linssen
Jos Mengelers

Anouk Pierik
Jean Schoonbroodt

Arjan Suzenaar

Optocht
Ron Lendi – Voorzitter
Maarten v.d. Brekel
Joep Gorski
Tim L’ortye
Paul Teheux
George Ververgaert

Heinz Stanneveld (optochtjury)
Anouk Pierik (optochtjury)
Emile Bosch (vertegenwoordiger Vriendenkring)

Wagenbouw & verhuur
Jean Schoonbroodt – Voorzitter
Guido Batens
Tim L’ortye
Daan Toussaint

Hoesverseerders
Pablo Borger
Michel Meers
Wilco Scholten
George Ververgaert

Wagenbouwers
Bert Bijlsma
Pablo Borger
Emile Bosch
Paul van Criekingen
Marcel Goddery
Rob de Haan
Zef Hönen
Michel Meers
Wiel Pierik
Lei Römgens
Leon Saas
Harry Schoonbroodt
Lucien Schoonbroodt
Paul Teheux

Vriendenkring
Alle leden van de Vriendenkring