1965 – Harry I (Boesten)

statiefoto-harrie1Proclamatie

Vieër, Prins Harrie d’r Ieësjte,
Sjtadsprins va Gebrook, Hertog va Vaosche pis Gen Essche, Baron van d’r Schüre bis d’r Heisterberg, Kastiëlheer va Groeët Gebrook. Heer uever alles wat zingt, danst, schpringt en zich verkleit, wat vluugt, kruupt of te voot geet, wat vreigelt, sjachert of versjacherd weerd. Heer uever alles wat schport deet of mos doon, Alles wat liert of les geuft, alles wat wirkt of lieët wirke alles wat gölt of lieët gelle. Heer uever alle Gebröker en Gebrökerinne van nul pis 111 jaor, jiekerein deh Abraham zal zieë of al haat gezieë Heer uever alles en iederein va links nao rechts en va rechts nao links, va onge nao baove en va baove nao onge, alles, gezat en breid meh ooch vuer alle schmalbetser. Beschermheer van: de Algemeen begraafplaatsj, d’r Schouwburg en de sporthal, ’t Krankehoes, der Moesberg en ’t eige plan. Toezieënd voogd uever: der Gemeinteroad en ziene Lede, uever Kniesoere, aafwachtende en doeërdrievers, uever alle betalers, liëners en poefers, uever der boetelandse Steinberg op de Dem,der gekanliseerde Geleënbeëk midde doer Gebrook, Koale-vraeters en wiesnaze va der maert pis aan ’t kastieël·Proklemere de noe volgende ilf regels:

 

Ten 11e: Dat oos zängesch, die noe al 50 jaor same oefene, nog veul zankzaod maoge innumme zoedat ze gans Gebrook ’t zinge lieëre.
Ten 10e: Dat de ieëschte richte Gebrooker voetbalklup dit jaor kampieon mot were!
Ten 9e: Dat de Fienpreuvers va Gebrook vuer ene vierse forel noe neet mieë nao Gulpen hove te gaon mer dat ze dem a de Droomviever kinne kriege went ze ‘m zich zelf vange!
Ten 8e: Dat de schwumleefhubbesch zich mer in der wieër van ’t kastieël motte gaon oefene om der schmaak van de forelle neet te bederve!
Ten 7e: Dat oos Harmonie dit jaor ee good Federatieconcours organizere mot, mer daobië zelf auch wer ‘ns vuer wimpele, baekera en medailjes mot zörge!
Ten 6e: Dat g’r vuer de verlofsjiechte va noe pis Karnaval neet mieë op de koel mer biej der Wieze Raod terecht kint!
Ten 5e: Dat vuer diegene die get wille verdene onder de Vastelaovend, in het K.A.J.-geboew Saturne gespieëls kan waere!
Ten 4e: Dat de Sterke Hand neet te sterk maag waere vueral neet mit der vastelaovend!
Ten 3e: dat jiekeree mit deet aan der optoch en dat jiekeree deh neet verkleid is mit der vastelaovend de verkleide in de ieschtvolgende café mot traktere!
Ten 2e: Dat alle Auw Wiever va Gebrook biej der voetbalwedstrijd op der mert motte zin om hun fens mit woerd en daad biej te sjtaon!
Ten 1e: Dat jiekeree dreuvige zieën eige gezig pas weer op Esschelegoonsdig maag opzette.
Dat allein lol, sjpas en plezeer moog gemaakt waere en dat zörg en vreigel verbao zind!

Gegaeve i Gebrook op 6 Fibbrewarie 1965

Sjtadsprins Harry I

ERERAAD CCH:

Marcel Brans Jan Martens Jos van Soest
Wil Bus Piet Mertens Henk Sprengers
Driek van ’t Hoofd Frans Peters Piet van Zeil

Grootvorst CCH:

A. Gresel

Erevorst CCH:

M. Brans

 

Commandeur in de Orde van de Kesjtieëlule:

H. Sterk

 

Admiraal in de Orde van de Kesjtieëlule:

P.A.M. Mertens

 

3×11 jaar actief lid CCH:

J. v.d. Bosch

2×11 jaar actief lid CCH:

M. Brans M. v.d. Brekel H. Sterk

 

Orde van Verdienste SLV:

H. Boesten H.C. van ’t Hoofd Optochtkomitee Hoensbroek
P. Boonstra J. van ’t Hooft F. Peters
J. v.d. Bosch H. Houben C. Rosbeek
M. Brans M. de Jong J. Schuffelers
H. Coumans H. Lendfers H. Sterk
H. Diederen R. Linssen J. ten Lohuis
P. Elferink J. Martens T. Toussaint
M. Grauls J. van Melick De Vriendenkring
L.J. Habets W. Mengelers J. Wieczorek

 

Orde van de Zilveren Buut SLV:

P. Boonstra J. Diederen G. Ruijters
Breuker Blaoskapel P. Elferink F. Stalmeier
Circus Vastelaovend A. van der Elzen H. Stassen
R. Corten F. Keulen P. Vellinga

 

Bronzen legpenning CCH:

1998 René Imkamp 2003 Hans Sterk 2008 CV de Bokkeriejesj
1999 Lei Meisen 2006 Harmonie Sint Caecilia 2009 Duo Oetgesjlaope
2000 Jef Pleumeekers 2006 Sjef Diederen 2010 Toine Gresel
2002 Duo Theij & Marij 2008 Beppie Kraft

 

Ridder in de Orde van de Kesjtieëlule:

C.J. Bindels J. Hendrix H. Portiek
W. Bos H. van ’t Hoofd C. Roos
J. Brassée J. van ’t Hooft J. Rosbeek
H. Bremen R.P. Hummel J. Schuffelers
R. Corten J. Janssen J. van Soest
H.J. Creusen J. Jötten T. Tonnaer
H. Crijns K. van Leusen P. Vellinga
Mevr. Grein G. Luijpen J. Vijgen
J. Habets J. van Melick G. Waanders
L.J. Habets W. Otermans J. Zuidgeest

 

Orde van verdienste CCH:

 

H. Bertrand H. Hochstenbach M. Mertens
L. Bonné H. Hoppener J. Moonen
P. Borger A. de Jong A. Nederstigt
S. van Cleef G. Koenen S. Nederstigt
B. Engelen J. Kuit F. Niesten
H. Coumans H. Linssen J. Offermans
H. Curvers Jan L’Ortije J. Pecasse
H. Giesen Jos L’Ortije H. Schoonbrood
A. de Jong M. L’Ortije L. Wiertz
R. Hochstenbach

 

Author: Guido

Share This Post On