Info Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch

Maandag 27 februari 2017 

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch die op maandag 27 februari 2017 door het centrum van Gebrook trekt. Dit jaar met het carnavalsmotto: “Neet allein Gebrook, Gebrook neet allein”. Voor een goed verloop van de optocht brengen wij graag het navolgende onder uw aandacht.

Inschrijven:
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u digitaal te doen via de website van het C.C.H., uiterlijk voor 12 februari 2017.

Ophalen optochtnummer:
Op 22 februari 2017, tussen 18.31 uur en 20.31 uur moeten alle optochtdeelnemers hun optochtnummer afhalen bij café Amicitia, markt Hoensbroek. Beperkte inschrijving en ophalen van niet afgehaalde optochtnummers is alleen nog op maandag 27 februari 2017 mogelijk tussen 10.00 en 12.00 uur bij kantoor Van Oost, Juliana Bernhardlaan 8 te Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Voeren van de optochtnummers in de optocht: De optochtnummers dienen, mede omwille van een correcte jurering, duidelijk vanaf het trottoir zichtbaar meegevoerd te worden. De wagens voeren aan hun voorzijde het toegekende optochtnummer.

Opstellen: alle categorieën
Vanaf 12.00 uur vindt de opstelling plaats op de voor de betreffende categorie toegewezen plek. U dient uiterlijk om 12.30 uur aanwezig zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Opstellen: Zeer Grote Wagens al dan niet met bijbehorende Groep of Grote groep
Zeer grote wagens stellen zich in volgorde van het startnummer op de Marktstraat op.
Aanrijroute uitsluitend via de Nieuwstraat of Mgr. Nolensstraat. Alle wagens dienen uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen.

Optochtroute
De optocht trekt langs de volgende route:
Vanaf de opstelplaats – Markt – Hoofdstraat – Alofstraat – Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat –  Slakkenstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Patoorskuilenweg-Hoofdstraat.

Film
De Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch zal ook dit jaar weer worden gefilmd en uitgezonden via de lokale tv zender zoals u gewend bent. De filmploeg van Arno Krijnen is gestationeerd op het Gebrookerplein.

Start van de optocht
De optocht begint om 13.11 uur te trekken. Wij verzoeken alle deelnemers de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en het OKH op te volgen om een goede instroom in de optocht mogelijk te maken.

Optochtreglement
Graag wijzen wij u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2017 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Route vrijhouden:
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute, om een van de mooiste Limburgse Optochten te komen zien. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!

Vragen / opmerkingen over de route en of optocht:
Wij vernemen graag uw vragen en/of opmerkingen via optocht@cch-gebrook.nl