In memoriam | Hein Wittenhorst
okt09

In memoriam | Hein Wittenhorst

Vieër zint verdreetig en aagesjlage doeër ’t toch nog onverwachte sjterve van ós zieër gewaardeerd CCH lid Hein Wittenhorst Vuuërzitter commissie optocht komitee hoensbroek V’r höbbe d’r Hein lieëre kinne es ‘nne bezonger aimabele en betrokke miensj dae gruëtsj waor om de sjoeënste en kluuërigste vasteloavesoptochte vuuër Gebrook te organisere. Zieën enthousiasme, vrundsjap, doeërzettingsvermoge en zien talent om luuj mitaen te...

Read More
In memoriam: Jean de la Haye
jul01

In memoriam: Jean de la Haye

Nog inne kieër ’n dreikräftig Gebrook Alaaf vuër ’n oud-sjtadsprins va Gebrook!    Jean de la Haye   Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud Sjtadsprins Jean d’r ieësjte  is overleden. Jean was Sjtadsprins van Gebrook in 1968    Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit grote gemis en verdriet.    Mit Gebrook Alaaf!    Sjtadsprins Ger I, President Ton,...

Read More
Uitslag Groeëte Breuker Optoch maandag 27 februari 2017
mrt04

Uitslag Groeëte Breuker Optoch maandag 27 februari 2017

Enkeling Hoofdprijs- Nr 24 Jacqueline Ruijter: Shoppe in Gebrook 1ste prijs- Nr 62 Math Joosten: Este vuuer goonsdig neet fluts, dan vraet ich dich op 2de prijs- Nr 95 Rob Klijn 3de prijs- Nr 47 July Vijgen Klein Fragment Hoofdprijs- Nr 73 De Gouden Kippetjes: I gebrook kinne vier mit de ganse welt durch ing duer 1ste prijs- Nr 94 De Breuker Bengelkes: Gebrook neet allein. Veer neëten de optoch bie-ein. 2de prijs- Nr 36 De...

Read More
Uitslag Groeëte Breuker Kingeroptoch zaterdag 25 februari 2017
mrt04

Uitslag Groeëte Breuker Kingeroptoch zaterdag 25 februari 2017

Groepen Hoofdprijs- Breuker Neutjes 1ste prijs- JCV Gebrook 2de prijs- CU Dance 3de prijs- CG De Hopduvelkes Fragmenten Hoofdprijs- Nesten, Esther Sierveld 1ste prijs- Kinderen Borger Scholen Hoofdprijs: De kleurrijkst uitgedorste schoolgroep- BS De Vlieger Hoofdprijs: De muzikaalste schoolgroep- BS De MHeyster Hoofdprijs: De meest interactieve schoolgroep- BS Hoensbroek Zuid Hoofdprijs: Beste uitbeelding van het motto- BS De...

Read More
In memoriam: oud Sjtadsprins Jan II (Knibbeler)
mrt04

In memoriam: oud Sjtadsprins Jan II (Knibbeler)

Nog inne kieër ’n dreikräftig Gebrook Alaaf vuër ’n oud-sjtadsprins va Gebrook!     Jan Knibbeler   Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud Sjtadsprins Jan d’r twieëde  is overleden. Jan was Sjtadsprins van Gebrook in 1970.    Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit grote gemis en verdriet.    Mit Gebrook Alaaf!    Sjtadsprins Ger I,...

Read More
Uitgooien snoep tijdens optochten
feb20

Uitgooien snoep tijdens optochten

Voor 2017 is het optochtreglement aangepast en wordt aan optochtdeelnemers de mogelijkheid geboden om snoep uit te delen/gooien. Dit geschiedt geheel voor eigen risico en kan alleen onder strikte voorwaarden. Als deelnemers van deze mogelijkheid gebruik willen maken, vraag dit dan aan voor 23-2-2017 via...

Read More