Info Groeëte Breuker Kingeroptoch

Zaterdag 25 februari 2017 basiskaart KO-01

 

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de “Breuker Kingervastelaovesoptoch” die op zaterdag 25 februari 2017 door het centrum van Gebrook trekt. Dit jaar met het carnavalsmotto: “Neet allein Gebrook, Gebrook neet allein”. Voor het goede verloop bij het opstellen en de start van de optocht, waarbij het Optochtkomitee op uw medewerking rekent, brengen wij het onderstaande graag onder uw aandacht.

Inschrijven
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u digitaal te doen via de website van het C.C.H., uiterlijk voor 12 februari 2017.

Afhalen optochtnummers
Op woensdag 22 februari 2017, tussen 18.31 uur en 20.31 uur moeten alle optochtdeelnemers hun optochtnummer afhalen bij café Amicitia, markt Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Opstellen
Vanaf 13.00 uur vindt de opstelling plaats op de Markt. Voor een goed verloop verzoeken we de scholen en/of andere deelnemers plaats te nemen op de voor hen gereserveerde plek welke gemarkeerd is met hun startnummer in de optocht. U dient uiterlijk om 13.30 uur aanwezig zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Optochtroute
De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route:
Vanaf de opstelplaats aan de Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat – Juliana Bernhardlaan – Marktstraat –  Mgr. Nolensstraat – Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Start van de optocht
De optocht start om 14.11 uur.

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Pastoorskuilen weg/Hoofdstraat.

Voeren van de optochtnummers in de optocht
De optochtnummers dienen, mede voor de jurering en de optochtbegeleiders, duidelijk vanaf de straat zichtbaar meegevoerd te worden. Wagens dienen het optochtnummer aan de voorzijde te voeren.

Optochtreglement
Ik wil u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2017 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Route vrijhouden
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!